Vi kan yde periodevis assistance, der hvor din virksomhed har et behov.

Ajourføring af finansbogføring

Har i brugt meget tid på den udadvendte del af jeres virksomhed, kan vi hjælpe jer ajour med det administrative. Vi kan feks:

Optimering af processerne

Udnytter du kompetencer og ressourcer i virksomheden optimalt, eller er jeres administrative processer og rutiner, som de er, fordi ’det plejer de at være’?

Vi har arbejdet meget med optimering af processer og rutiner, og har stor erfaring fra mange andre virksomheder. Vi kan se på din virksomhed med friske øjne, foreslå og drøfte mulige fremtidige rutiner med dig.

Likviditetsstyring

Vi kan hjælpe med at etablere værktøjer og rutiner til gavn for din løbende likviditetsstyring.

Skal du til møde med din bankforbindelse, kan vi hjælpe med dine for­be­re­delser og eventuelt deltage i mødet.

Klargøring til revisor

Inden revisor kommer og ser på årsregnskabet, kan vi gøre dit bogholderi reviderbart og sørge for den nødvendige dokumentation er klar